Ovpzone
ซื้อ ID ไปแล้ว เปลี่ยน Password ทันทีนะคะ #หาก ID เข้าไม่ได้ต้องการเคลม ต้องมีคลิปตั้งแต่ตอนซื้อจนเข้าเกม หากไม่มีหลักฐานร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี

การันตี คิตสึเนะ 100%

ราคา : 49.00 บาท คงเหลือ : 40 ชิ้น
สุ่มเผ่า V4 โมจิตื่น ดาบคู่ 100% (การันตีได้เผ่า v4)

ราคา : 99.00 บาท คงเหลือ : 15 ชิ้น
การันตี ดาบคู่โอเด้ง 100%

ราคา : 39.00 บาท คงเหลือ : 205 ชิ้น
การันตี โมจิตื่น 100%

ราคา : 59.00 บาท คงเหลือ : 780 ชิ้น
การันตี 6 หมัด 100%

ราคา : 25.00 บาท คงเหลือ : 265 ชิ้น
การันตี กีต้าบรู๊ค 100%

ราคา : 29.00 บาท คงเหลือ : 20 ชิ้น
การันตี 6 หมัดเสือสกิลครบ 100%

ราคา : 149.00 บาท คงเหลือ : 29 ชิ้น
การันตี โมจิตื่น + ดาบคู่โอเด้ง 100%

ราคา : 49.00 บาท คงเหลือ : 203 ชิ้น