100,000 เพชร
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 110.00 บาท คงเหลือ : 10 ชิ้น
300,000 เพชร
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 300.00 บาท คงเหลือ : 10 ชิ้น
500,000 เพชร
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 470.00 บาท คงเหลือ : 7 ชิ้น
1,000,000 เพชร
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 850.00 บาท คงเหลือ : 10 ชิ้น
ไคจู Shinu Evo sss
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 12000.00 บาท คงเหลือ : 1 ชิ้น
ไคจู
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 2000.00 บาท คงเหลือ : 1 ชิ้น
ดิอาโบล
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 500.00 บาท คงเหลือ : 1 ชิ้น
ฮาคาริ
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 700.00 บาท คงเหลือ : 1 ชิ้น
Legion Commander
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 300.00 บาท คงเหลือ : 2 ชิ้น
Prime Commander Shiny
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 200.00 บาท คงเหลือ : 1 ชิ้น
Flame Dragon God Shiny
ซื้อแล้วติดต่อเพจ
ราคา : 300.00 บาท คงเหลือ : 1 ชิ้น